Win de leestip!

Zwanger en ouder verloot 3 exemplaren van Kinderboekenweek Gouden penseel boek "Fabeldieren" onder haar trouwe lezers en lezeressen. Volg ons op Twitter  en Facebook  om kans te maken op een van de 3 exemplaren!

Leestip

  • Fabeldieren

    Fabeldieren

    Fabeldieren van Ludwig Volbeda heeft dit jaar het Gouden Penseel 2019 gewonnen van de Kinderboekenweek. Het juryrapport luidt: “Dit boek nam direct al een bijzondere plek in op de jurytafel. Het grote formaat met de grote kop op de voorzijde maakt meteen nieuwsgierig. Over draken, eenhoorns, griffioenen en nog veel meer. Laat maar zien dan! […]  Lees verder »

Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Ouderschap

Tips om je carrière en gezin (positief) te combineren

working mother De combinatie carrière en gezin blijft een crime voor veel vrouwen en levert vaak onnodig stress op. Met name omdat vrouwen het lastig lijken te vinden de verschillende rollen (werkende vrouw, moeder en partner) te combineren, zich te kort voelen schieten en de daarmee gepaard gaande schuldgevoelens de nodige onrust veroorzaakt.

Daarom zetten we hieronder een aantal tips op een rijtje om je werkende en privé leven op positieve wijze te combineren, zodanig dat het je de energie oplevert die het zou moeten:

– Sta bewust positief tegenover de verschillende rollen die je invult en wees tevreden op basis van realistische standaarden. Dit zelfvertrouwen is wat je ook itstraalt, naar jouw werkomgeving, partner en gezin!

– Neem tijd voor jezelf en maak bewust ruimte voor deze momenten om op te laden. Dit zijn momenten die niets met anderen van doen hebben, maar enkel om jou draaien.

– Leef in het moment. Kortom: als je van werk weggaat, dan trek je ook letter de duer achter je dicht. Ben je nog niet klaar? Stel dan het werk uit tot de avond, wanneer je kinderen naar bed zijn.

– Zorg voor regelmaat in je dagelijkse leven en een vaste taakverdeling tussen jou en je partner. Dit behoedt je ervan dat je niet elke dag opnieuw het idee hebt dat het wiel moet uitvinden, wat onnodige chaos, stress of strijd zou kunnen opleveren.

– Zorg voor vaste momenten met je kind(eren), bijvoorbeeld tijdens het avondeten aan tafel waarbij je met hen de dag doorneemt of breng zelf je kind(eren) naar bed.

– Probeer regelmatig zelf je kinderen naar de kinderopvang of school te brengen of op te halen, zodat je op de hoogte blijft van wat er speelt.

Mensen met kinderen leven langer

ouders blijerHoewel er vaak geklaagd wordt dat het hebben van kinderen tot additionele stress leidt, blijkt uit diverse studies dat het ouderschap tot een langere levensverwachting.

Dit wordt bevestigd door de meest recente studie van Esben Agerbo van de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Kinderloze vrouwen zouden een  sterftecijfer kennen dat vier keer hoger ligt dan die van moeders, waar het steftecijfer van kinderloze mannen één keer hoger ligt dan dat van vaders.

Dat ouders langer leven dan mensen zonder kinderen, komt onder meer omdat ouders een positievere levensvisie hebben die die vaak gepaard gaat met een kinderwens. Bovendien wordt geconcludeerd dat mensen met ouderlijke verantwoordelijkheden zichzelf verplicht voelen om hun gezondheid in de gaten te houden.

Combinatie werk en ouderschap blijft lastiger voor vrouw dan man

Uit onderzoek van de Universiteit van Colorado blijkt dat vrouwen het helaas nog altijd lastiger vinden dan voor mannen om hun identiteit m.b.t. het ouderschap en werk optimaal te combineren. Achtergrond hiervan is dat de culturele stereotypes van de ideale moeder nog te snel conflicteren in met de stereotypes van de ideale medewerker.

Voor mannen geldt dit juist niet. Het stereotype van de ideale mannelijke medewerker is namelijk dat hij nog altijd wordt gezien als de broodwinner van het gezin en dit leidt tot weinig conflict met de invulling van de rol als ouder. Ook werd vastgesteld dat vrouwen vinden dat ze het slechter doen als ouder en dat dit interne psychologisch conflict één van de belangrijkste problemen zou kunnen zijn voor vrouwen bij het uitbouwen van een succesvolle carrière.

Werkende moeders zijn gezonder en gelukkiger

werk moederUit onderzoek van de University of North Carolina gedurende tien jaar onder bijna 1400 moeders, blijkt dat moeders die werken gezonder en gelukkiger zijn dan vrouwen die thuisblijven wanneer hun kinderen nog klein zijn.

Werkende moeders hebben een betere gezondheid en vertonen minder symptomen van depressie dan moeders die thuisblijven. Wat betreft de betrokkenheid bij het schoolleven van de kinderen, blijken moeders die deeltijd (minder dan 32 uur per week) werken zich net zo betrokken te voelen als niet werkende moeders. Moeders die fulltime werken, voelen zich daarentegen wel minder betrokken.

De onderzoekers trekken de conclusie dat een deeltijd baan (minder dan 32 uur per week) ideaal is voor jonge moeder voor zowel de werkgever, het gezin als de vrouw zelf.

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap richting Eerste Kamer

trouwenOp 30 oktober 2012 is het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie  door de Tweede Kamer aanvaard dat de procedure wijzigt waarop het juridisch ouderschap van de duomoeder tot stand komt. En op 15 januari 2013 begint het goedkeuringstraject in de Eerste Kamer.

Indien het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt, zal partner van de moeder van een kind (duomoeder) voortaan juridisch ouder worden zonder dat zij daarvoor de gang naar de rechter hoeft te maken. Lesbische moeders krijgen hiermee dezelfde rechten als een heterostel. De duomoeder kan namelijk automatisch juridisch ouder worden door te trouwen indien er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan het kind door de partner erkend worden.

Het voorstel brengt het recht zo veel mogelijk in overeenstemming met de feitelijke situatie van kinderen die opgroeien in een gezin met twee moeders. Als er sprake is van een bekende biologische vader, dan bestaat de mogelijkheid voor de moeders en de betreffende vader ook om  niet de duomoeder, maar de biologische vader de tweede juridische ouder wordt van het kind.

Op basis van cijfers van het CBS zullen vermoedelijk tussen de 200 tot 400 moeders jaarlijks van de nieuwe regeling gebruikmaken.

 

Wetsvoorstel modernisering verlof en arbeidstijden uitgesteld

tweede kamerHet wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ is uitgesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid pas op 1 juli 2014 in werking treden. Het voorstel heeft als doel dat werkgevers en werknemers flexibelere afspraken met hun werknemers kunnen maken over werk en privé-tijd.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de wettelijke afspraken beter aansluiten bij de behoeften van werknemers op de werkvloer. Specifiek voor moeders wordt in de wet geregeld dat indien het kind na de bevalling in het ziekenhuis wordt opgenomen, het bevallingsverlof wordt verlengd.

Het uitstel van het wetsvoorstel is op verzoek van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft als achtergrond dat hij graag extra maatregelen wil nemen om arbeid en zorg nog beter te combineren, onder meer met wettelijke afspraken over vaderverlof en mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.