Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Mogelijkheden om minder te werken?

Keuzes om minder te werken

Als werkende vader of werkende moeder heb je twee mogelijkheden om minder te gaan werken. Enerzijds kunnen jij en/of je partner ervoor kiezen structureel minder te gaan werken door in deeltijd te gaan werken. Anderzijds kunnen jij en/of je partner er ook voor kiezen om tijdelijk minder te gaan werken, waarbij je gebruikmaakt van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen.

Structureel minder werken (deeltijd werken)

Wil je structureel minder gaan werken om voor je kind te kunnen zorgen? Dan heb je als medewerker in vaste dienst een wettelijk recht om minder te gaan werken. Dit staat opgenomen in de wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). Werkgevers mogen jouw verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang, zoals onvoldoende personeel om het werk op te vangen. Als je minder wilt werken, moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je moet minimaal 1 jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn
  • het moet gaan om een verandering van je uren in de eigen functie

Verder is het goed te weten dat de WAA alleen geldt voor bedrijven die minimaal 10 medewerkers in dienst hebben. Bedrijven met minder dan 10 medewerkers hebben een eigen regeling.

Als zelfstandige/ zelfstandig ondernemer is het uiteraard je eigen vrij keuze om structureel minder te gaan werken.

Tijdelijk minder werken (ouderschapsverlof)

Je kunt er als ouder ook voor kiezen om tijdelijk minder te gaan werken om voor je kind(eren) te zorgen. In dat geval kun je als medewerker in vaste dient ouderschapsverlof opnemen. Dit recht is wettelijk vastgelegd. Deze uren worden niet doorbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen jou en je werkgever. Als ouder heb je recht op ouderschapsverlof voor de duur van 26 keer je wekelijkse arbeidsduur, verdeeld over 12 maanden. In overleg met je werkgever kun je je ouderschapsverlof eventueel ook anders indelen. In principe is de standaardinvulling dat je één jaar ouderschapsverlof opneemt voor de helft van het aantal uren dat je per week werkt. De andere helft van de week blijft je dan werken. Werk je bijvoorbeeld 32 uur per week dan kun je dus een jaar lang 16 uur per week werken en de resterende uren ouderschapsverlof opnemen. Je werkgever mag bezwaar maken tegen je voorstel voor spreiding van het ouderschapsverlof als dit het bedrijf in ernstige problemen brengt. In dat geval zou je een andere verdeling met je werkgever moeten afstemmen.

Als zelfstandige/ zelfstandig ondernemer is het je eigen vrij keuze om tijdelijk minder te gaan werken, je hebt dan niet de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email