Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Pesten herkennen blijft moeilijk voor leraar

Het is voor leraren ingewikkeld pestgedrag te herkennen en dat lukt ook niet altijd goed. Dat stelt onderzoeker Beau Oldenburg in haar proefschrift waarop ze deze maand aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert. Oldenburg vraagt zich af of leraren wel voldoende zijn toegerust om het probleem van pesten op school aan te pakken.

Voor haar proefschrift interviewde Oldenburg 22 leraren van de basisschool en hield ze een enquĂȘte onder 373 van hun leerlingen.

De promotie van Oldenburg komt opvallend genoeg op het moment dat het thema pesten landelijke aandacht heeft door de zelfmoord van een leerling van de middelbare school. Dat zou het gevolg zijn van pesten. Onderzocht wordt of dat klopt en of meer een rol speelde.

Wat de wet zegt
Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid. Zij moeten hierop beleid voeren, een antipestcooerdinator hebben en de sociale veiligheid van leerlingen monitoren. Dat laatste kunnen ze bijvoorbeeld doen door middel van Scholenopdekaart.nl.

Actieplan sociale veiligheid op school
De PO-Raad en VO-raad ondersteunen schoolbesturen bij het verbeteren van sociale veiligheid op hun scholen. In oktober 2014 presenteerden de sectororganisaties daarom het Actieplan sociale veiligheid op school dat onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen
om de sociale veiligheid te bevorderen. Ze werken hierbij nauw samen met de Stichting School & Veiligheid.

Zo zijn er ambassadeurs Sociale Veiligheid: deskundige sparringpartners die schoolbesturen uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op aanvraag ondersteunen, zowel preventief als curatief. Deze ondersteuning bestaat uit het vormgeven, aanscherpen en verlevendigen van het sociale
veiligheidsbeleid op de scholen.

Ieders verantwoordelijkheid
Desondanks blijft pesten een ingewikkeld probleem en zijn incidenten nooit helemaal te voorkomen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de school er niet alleen voor staat maar dat bijvoorbeeld ouders, leerlingen, sportverenigingen, jeugdzorg, gemeenten en scholen samenwerken bij het aanpakken van pesten. De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle partijen afspraken maken over ieders verantwoordelijkheid om een (sociaal) veilige omgeving te realiseren. Op die manier kunnen zij als partners elkaars krachten versterken.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email