De redactie van Zwanger en ouder gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de website. Niettemin wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website van Zwanger en ouder aantreft.

Zwanger en ouder behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van zowel deze website, als het materiaal dat eventueel via deze website verspreid wordt (bv. nieuwsbrieven en e-mails). Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Zwanger en ouder.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone