borstvoeding

IJslandse politica geeft borstvoeding terwijl zij debatteert

Unnur Brá Konráðsdóttir, is een IJslands parlementslid van de IJslandse Onafhankelijke Partij. Unnur gaf haar 6 weken oude baby borstvoeding tijdens een toespraak. Dat gebeurde in het IJslandse parlement. Een video van moeder en dochter werd uitgezonden op de nationale televisie.

Konráðsdóttir nam haar baby al regelmatig mee naar het parlement, meestal hield haar dochter zich rustig, nu kreeg ze echter honger en begon te huilen, net op het moment dat zij moest spreken over een wetsvoorstel. Lees meer

father

Ouders van nu spenderen meer tijd aan kinderen dan 50 jaar geleden

In vergelijk met 1980 spenderen ouders tegenwoordig bijna twee keer zoveel tijd aan hun kinderen blijkt uit het Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport schetst een beeld van het gezinsleven in Nederland op het gebied van opvoeding, inkomen en gezinsvorm. Voor het rapport zijn circa 2700 ouders geraadpleegd.

Opvoeding

Moeders spenderen wekelijks bijna veertien uur in het zorgen voor en opvoeden van hun kinderen. En vaders ruim 6 uur per week. De meeste ouders vinden de combinatie van hun werk en de opvoeding weliswaar druk, maar wel verrijkend volgens het rapport. Alleenstaande ouders geven aan meer moeite te hebben met het opvoeden van hun kinderen. Kinderen met alleenstaande ouders lopen verder een groter risico op fysieke en psychische problemen. Lees meer

By: M Glasgow

Stress vergroot kans op overgewicht kinderen

Kinderen waarvan het bloed in hoge mate stresshormoon cortisol in het bloed, hebben bijna tien keer zo vaak overgewicht in vergelijking met kinderen met lage cortisolspiegels. Dit ontdekte promovendus Gerard Noppe van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In zijn onderzoek betrok hij drieduizend kinderen van rond de zes jaar oud en onderzocht hun hoofdharen. In het haar wordt cortisol bewaard.

De onderzoeker categoriseerde de kinderen vervolgens in groepen op basis van hun cortisolgehalte. Vervolgens bleek dat de groep met het hoogste cortisolgehalte bijna tien keer zo vaak overgewicht had in vergelijking met de groepen kinderen met lagere spiegels. Ook hadden de kinderen uit de groep met meer cortisol relatief veel buikvet. Lees meer

A group of children running outside

Rubberen tegels in speeltuin bevatten te veel chemicaliën

Rubberen tegels die je in veel speeltuinen kunt vinden om een eventuele val van je kind te verzachten blijkt te veel chemicaliën te bevatten. Dit blijkt te komen omdat er in de tegels gebruikte rubber wordt verwerkt. In veel tegels is dit rubber afkomstig van gebruikte autobanden. Volgens hoogleraar Martin van den Berg zitten hierin zogenaamde PAK’s, hetgeen stoffen zijn die kankerverwekkend kunnen zijn. Lees meer

little child baby smiling lying under thr towel

Imitatiegedrag baby’s blijkt niet aangeboren maar aangeleerd

Tot op heden werd aangenomen dat het bij baby’s aangeboren gedrag is om gezichtsuitdrukkingen, gebaren en geluiden van ouders en anderen te imiteren. Uit recent Australisch onderzoek blijkt echter dat dit gedrag niet aangeboren is, maar blijkt te worden aangeleerd. Het onderzoek toont aan dat in de eerste maanden van hun leven baby’s leren anderen te imiteren, omdat deze mensen hén imiteren.

In het onderzoek, geleid door Virginia Slaughter van de Universiteit van Queensland, liet een groep van 106 baby’s allerlei gebaren zien (zoals het uitsteken van de tong of het openen van de mond) en scoorde hun reacties toen ze een, twee, zes en negen weken oud waren. De baby’s imiteerden het gedrag niet. Ze reageerden wel, maar niet per se op dezelfde manier als de volwassene. Lees meer

dossier_werk_en_zwanger_580x260

Investeren in kinderopvang kan geboortecijfer laten stijgen

Uit onderzoek van demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat wanneer meer geïnvesteerd wordt in de kinderopvang dit een positief effect heeft op ons landelijke geboortecijfer. Door te investeren wordt kinderopvang voor (aanstaande) ouders goedkoper gemaakt en worden andere maatregelen getroffen die de opvoeding van kinderen gemakkelijker maken.

Volgens Latten wordt momenteel het krijgen van kinderen vooral beschouwd als “het zijn jouw kinderen en jouw plezier, betaal het dan ook zelf maar.” Nederland zou echter ook, net als Italië, een campagne kunnen starten om het krijgen van kinderen te stimuleren. Lees meer

IVF

Voor het eerst baby van drie ouders geboren

In New York is de eerste baby geboren die voortkomt uit het dna van drie ouders: twee moeders en een vader. Het jongetje werd in april van dit jaar geboren en heet Abrahim Hassan. De geboorte van de baby werd bekendgemaakt door wetenschapstijdschrift New Scientist.

Het gebruik van dna van drie ouders was nodig omdat de moeder van de baby een erfelijke ziekte heeft en hierdoor geen gezonde kinderen kon krijgen. Zij kreeg hierdoor vier miskramen en twee ernstig gehandicapte kinderen, die op jonge leeftijd overleden. Door de eicel van de moeder werd gemengd met een tweede eicel van een donor werd de ziekte ongedaan gemaakt. Lees meer

A group of children running outside

Nederland loopt achter door baby’s niet te vaccineren tegen rotavirus

Er is al enige tijd flink wat discussie over: baby’s in Nederland worden nu niet gevaccineerd tegen het rotavirus, maar dit zou wel moeten. Het rotavirus leidt tot ernstige diarree bij kinderen. Elk jaar belanden vooral in de wintermaanden naar schatting bijna 5.000 jonge kinderen met uitdrogingsverschijnselen door het rotavirus in het ziekenhuis. In drie kwart van de gevallen zijn de kinderen onder de 2 jaar oud. 6 à 7 kinderen overlijden elk jaar aan het virus.

Opvallend is dat de Gezondheidsraad, een adviesorgaan voor de regering, volgens twee toenmalige leden reeds in 2010 in meerderheid voor opname van het rotavaccin in het Rijksvaccinatieprogramma was. De minderheid bij de Gezondheidsraad die het introduceren van het vaccin was, was van mening dat de ziektelast niet groot genoeg is: aan het rotavirus overlijden volgens hen relatief ‘weinig’ kinderen, waarvan een deel onderliggende gezondheidsproblemen heeft. Terwijl het toevoegen van een nieuw vaccin aan het vaccinatieprogramma relatief kostbaar is. Lees meer

koorts

Helft van kinderen onder de drie jaar krijgt al antibiotica

De helft van de kinderen onder de leeftijd van drie jaar krijgt minstens één keer per jaar antibiotica, blijkt uit de analyse van het medicijngebruik door de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2014 van 70.403 kinderen binnen deze leeftijdsgroep. Experts zijn van mening dat ouders (en artsen) minder snel over moeten gaan tot het geven van antibiotica en geduldiger zijn wanneer hun jonge kinderen ziek lijken. Lees meer

insurance

Pubers zijn financieel niet capabel omdat ouders teveel betalen

De afgelopen drie jaar zijn meer ouders voor hun puberkinderen gaan betalen. Was het voorheen nog zo dat minder dan de helft van de scholieren alle kleding en schoenen van hun ouders kregen, nu is dat percentage maar liefst 56%. Ook de mobiele telefoonrekening van tieners wordt steeds vaker betaald door ouders, dit percentage steeg van 54% naar 61%. Ook verjaardagscadeautjes, bijvoorbeeld voor verjaardagen van vrienden betalen ouders momenteel vaker met 29% van de ouders, terwijl dit in 2013 nog maar 17% was.

Bovenstaande conclusies blijkt uit het Nibud Scholierenonderzoek, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud doet al 32 jaar onderzoek naar de financiën van scholieren. In het onderzoek zijn 3500 pubers tussen de 12 en 18 jaar betrokken die vragen beantwoorden over hun inkomsten en uitgaven. Lees meer