Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Werkende en niet werkende moeders doen meer in opvoeding dan vaders

In ruim 50% van de gezinnen verdelen vader en moeder de zorgtaken met de kinderen gelijkwaardig.

In gezinnen waar slechts één van de ouders deze taken hoofdzakelijk op zich neemt, blijkt het echter vaak de moeder.

De verdeling van kindgerelateerde taken verschilt naarmate ouders wel of geen betaald werk hebben. Alleen in het geval dat moeders betaald werk hebben en de vader niet, zijn het de vaders de meeste of alle taken op zich nemen. Echter, in het geval dat beide ouders in gelijke mate voltijd of deeltijd betaald werk hebben, is het de moeder die het overgrote deel van de taken met de kinderen op zich neemt.

Spelen met de kinderen gebeurt in 85% van de werkende gezinnen in gelijke mate door de vader en moeder en het naar bed brengen van de kinderen in 71%. Op de vraag echter wie van de werkende ouders het vaakst ‘altijd of meestal’ bepaalde taken op zich neemt, is het antwoord voor alle taken: de moeder. Dit geldt met name voor taken als het aankleden van de kinderen, dat in 44% van de gevallen altijd of meestal door de moeder gebeurt, waar dit voor vaders nog geen 3% betreft. Verder neemt de moeder ook altijd of in de meeste gevallen de taak op zich om thuis te blijven bij een ziek kind. Moeders blijven in 31% van de gezinnen waar beide ouders in gelijke mate betaald werk doen, altijd of meestal thuis bij een ziek kind. Waar vaders dat in 9% van die gezinnen doet.

De meeste ouders zijn tevreden over de onderlinge verdeling van taken rond de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Waar wel een duidelijk verschil bestaat is wanneer beide ouders evenveel betaald werk hebben of de man meer werkt dan de vrouw. In het eerste geval zijn zowel vaders als moeders in hoge mate tevreden tot zeer tevreden over de taakverdeling, namelijk respectievelijk 93 en 95%. Wanneer de vader echter meer werken dan de moeder, neemt de tevredenheid over de taakverdeling bij moeders af. Meer dan 11% van de moeders is in dit geval juist niet tevreden over de onderlinge verdeling.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email