Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Dyslexie bestaat, maar blijkt ook een gevolg van slecht onderwijs

Steeds meer Nederlandse kinderen worden gediagnosticeerd met de stoornis dyslexie. Door dyslextie in de hersenen wordt informatie die wordt waargenomen niet goed verwerkt zodat letters in woorden en woorden in een zin worden omgedraaid, niet herkend of verkeerd uitgesproken.

Eind vorig jaar gaven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan zich zorgen te maken over dit groeiende aantal. Uit onderzoek bleek indertijd dat bij 30% van de basisscholen 10 tot 19% van de leerlingen de eindtoets deed met een dyslexieverklaring. Bij circa 8% van de basisscholen was dit percentage zelfs nog hoger. Hiernaast hadden 40% van de vmbo-scholen 20% of meer eindexamenleerlingen met een dyslexieverklaring.

Omdat volgens internationaal onderzoek een dyslexiepercentage rond 10% normaal is, waren de hoge Nederlandse percentages reden om nader onderzoek te doen. Met als doel het aantal terug te brengen omdat er ook rekening werd gehouden dat er leerlingen gezien de internationaal afwijkende percentages, ten onrechte de diagnose dyslexie kregen.

De conclusie van uitgebreid onderzoek van hoogleraren dat volgde, is dat beter onderwijs bij de meerderheid van de Nederlandse leerlingen ervoor had gezorgd dat zij de diagnose dyslexie niet hadden gekregen. In Nederland is 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslectisch, denken wetenschappers. Sommige wetenschappers zeggen dat dat percentage mogelijk nog lager ligt. Dyslexie wordt vaak gediagnosticeerd nadat kinderen in groep 3 van de basisschool zijn begonnen met lezen. Een leerling moet voor het onderzoek dat hierbij hoort een verwijzing van de school krijgen. Het onderzoek mag  kan alleen door gekwalificeerde professionals worden uitgevoerd van psychodiagnostisch onderzoek, zoals een psycholoog of orthopedagoog. Het onderzoek bestrijkt twee of drie dagdelen en omvat vaardigheidstesten, een onderzoek naar de algemene intelligentie en een gesprek met de ouders en het kind.

Als er door de professional op basis van het onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van dyslexie ontvangt de leerling een dyslexieverklaring, die voor onbepaalde tijd geldig is. De verklaring geeft de leerling mogelijkheid langer te doen over een examen en het examen in een groter lettertype te krijgen. Ook mogen leerlingen met een dyslexieverklaring gebruik maken van digitale hulpmiddelen.

 

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email