Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Schooldirecteur die prestaties van een kind gelukkig breder ziet dan de CITO toets

In 2014 werd de Cito Eindtoets door leerlingen van groep 8 op ongeveer 85% van de basisscholen in Nederland gemaakt. Volgend dit jaar ligt dit percentage waarschijnlijk hoger omdat basisscholen verplicht zijn de eindtoets in te voeren.

Met de Cito Eindtoets worden leerlingen in groep 8 objectief getoetst op wat zij in 8 jaar basisonderwijs hebben geleerd op onder meer het gebied van taal, rekenen en vaardigheden. De resultaten zijn bedoeld om de schoolkeuze van de leerling en het advies van de leerkracht feitelijk te kunnen onderbouwen.

Belang CITO eindtoets minder, scores voorgaande jaren blijven echter belangrijk

Veel kinderen zijn gespannen wanneer er een toets gemaakt moet worden, omdat deze bepalend was voor het advies over het niveau van het voortgezet onderwijs. Vanaf het huidige schooljaar wordt de toets echter pas in april afgenomen, terwijl het advies door de school al eerder afgegeven moet worden. Dit betekent dat het advies van de leerkracht belangrijker wordt en het zwaarwegende belang van de eindtoets minder wordt. In de nieuwe beoordeling wordt meer uitgegaan van de langere termijn: de onderwijzer volgt het kind de hele schoolcarrière en heeft hier meer zicht op. Dit, waar de Cito-toets veel meer een momentopname is. Het betekent echter ook dat het belang van de scores die gehaald worden tijdens de Entreetoetsen in jaren voor groep 8 belangrijker worden om dit advies te geven. Een basisschool kan haar advies nog wel omhoog bijstellen als de CITO score hoger uitvalt dan verwacht, naar beneden bijstellen kan echter niet.

Kinderen zijn meer dan een score

Gelukkig zijn basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zich de afgelopen jaren meer en meer bewust geworden van andere vormen van intelligentie bij kinderen. Creativiteit, karakter en inzet zijn van die zaken die bijvoorbeeld niet in een score te vatten zijn. Als steuntje in de rug stuurt deze directeur van een basisschool in Assen leerlingen een brief dat zij meer zijn dan een score en dat de school haar best doet om een compleet beeld van de kinderen te krijgen.

Brief CITO

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email