Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Nederlandse vrouw krijgt minder kinderen dan zij eigenlijk wil

baby1Nederlandse vrouwen krijgen minder kinderen dan zij zouden willen. Nederlandse vrouwen hopen namen gemiddeld op 2,3 kinderen, terwijl zij er in werkelijkheid uiteindelijk gemiddeld minder dan 2 krijgen. Wordt het aantal kinderen dat zij krijgt versus wat zij graag had gewild internationaal vergeleken, dan zit het aantal kinderen dat gebaard wordt relatief het dichtste bij het gewenste aantal.

Het verschil tussen wens en werkelijkheid in Nederland is vergelijkbaar met andere rijke Europese landen, terwijl in enkele armere Oost-Europese landen het verschil juist verder uiteen loopt. De vrouwen in Hongarije bijvoorbeeld wensen maar liefst 2 keer zoveel kinderen dan zij daadwerkelijk krijgen.

In het onderzoek worden een aantal algemene oorzaken gegeven voor de afwijkingen tussen landen. Een oorzaak die genoemd wordt is bijvoorbeeld dat ouders in meer conservatieve landen van mening zijn dat vrouwen werk en kinderen niet kunnen combineren, waardoor werkende vrouwen minder of geen kinderen willen. Als ouders wel kinderen willen, beginnen ze er vaak pas mee als het lukt als gezin op één inkomen te functioneren. In dergelijke gevallen kan uitstel tot afstel leiden.

Om na te gaan hoe het komt dat Nederlandse vrouwen goed in staat zijn hun kinderwens te realiseren, hebben onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut aanvullend onderzoek verricht. Hiertoe werden stellen langdurig gevolgd die een kinderwens hadden. Maar liefst 70% van de groep die binnen een jaar een kind wenste te krijgen, kreeg dat ook.
Een oorzaak van het realiseren van deze kinderwens was het opleidingsniveau van de mannen. Hierbij geldt dat hoe beter opgeleid, hoe groter de kans dat kinderwens en werkelijkheid het dichtst bij elkaar liggen. Vermoed wordt dat dit komt omdat de mannen een hoger salaris hebben en daardoor beter in staat zijn het gezin te onderhouden. Ook de aanwezigheid van grootouders heeft invloed op de realisatie van de kinderwens. Zij kunnen immers ondersteuning bieden bij de kinderopvang. Hierbij blijken met name de ouders van de moeder een actieve rol te hebben.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email