Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Ongestoorde rust geeft een zwangere vrouw de beste kans op een gezonde baby

Tot enkele jaren geleden werden slaapstoornissen en verkorte slaapduur als een normaal onderdeel gezien van de zwangerschap. De kwaliteit van de slaap verandert tijdens de zwangerschap door voor de hand liggende redenen. Bijvoorbeeld omdat het zwaartepunt geleidelijk verandert van de zwangere vrouw door de steeds grotere, zwaardere buik die onnodige druk legt op de rug wanneer zij probeert te slapen op haar rug. Er is zelfs gespeculeerd vanuit een evolutionair standpunt dat de slaapverstoringen tijdens de zwangerschap de moeder helpen om zich voor te bereiden op de verstoring van de slaap zodra de baby er is.Een goede nachtrust is echter de sleutel tot een goede gezondheid, met name voor een goede immuunfunctie. Dus is het gezond verstand dat een zwangere moeder goed dient te slapen om haar en haar ongeboren baby’s gezondheid te behouden. Inmiddels zien we ook dat het een impact heeft op moeder en baby. Diverse onderzoeken tonen namelijk aan dat verschillende slaapproblemen, zoals frequent snurken, slechte kwaliteit van de slaap, korte slaapduur en maternale slaaphouding kan worden geassocieerd met slechte resultaten bij moeders en baby’s. Dit behelst onder meer zaken als een hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes, depressieve symptomen en keizersnedes bij moeders en groeivertraging, vroeggeboorte en doodgeboorte bij baby’s. Het verbeteren van kwaliteit van de slaap kan de impact van deze zaken verminderen.

Twee studies van de University of Pittsburgh onderstrepen bijvoorbeeld het effect van verstoorde slaap op het immuunsysteem. Beide studies tonen aan dat slechte of onvoldoende slaap leidt tot een onnodige immuunrespons die kan resulteren in een ontsteking, wat kan leiden tot een hoger risico op negatieve uitkomsten zoals vroeggeboorte of een laag geboortegewicht van de baby.

Gericht op slaapstoornissen en depressie, is er een studie uitgevoerd waarbij 168 zwangere vrouwen betrokken zijn, in de leeftijd van 15 tot 44, allen in de eerste 20 weken van de zwangerschap. Elke vrouw werd onderzocht tijdens de zwangerschap met 20, 30 en 36 weken. Ze werden verdeeld in verschillende groepen, met inbegrip van degenen die lijden aan depressie en die zonder depressie, en die met en zonder verstoord slaappatroon. Uitgerekende datum en geboortegewicht werden opgenomen, naast andere informatie. De studie liet een groter risico zien op slechte zwangerschapsuitkomsten voor de vrouwen die minder dan zeven uur slaap kreeg, vooral wanneer er sprake was van slapeloosheid, slaapverstoringen of slaapfragmentatie. Gebrek aan slaap verhoogde de cytokine concentraties, wat stress en depressie versterkt.

Onderzoek zorgt ervoor dat hier meer aandacht naar uitgaat en er ook wordt gekeken naar de lange termijn effecten ervan op moeder en kind. Daarbij benadrukt het de noodzaak om te kijken naar slaapverbeterende maatregelen. Hierbij is het streven dat vrouwen, los van de verstoringen door bv. veelvuldig urineren, in totaal zeven tot negen uur slaap per nacht te krijgen, zodat het lichaam zich kan herstellen.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email