Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Welke onderwijsmethoden worden gebruikt op basisscholen?

Wanneer moet je een basisschool kiezen voor je kind? Als je kind 3 jaar wordt, is dat een goed moment om te beginnen met nadenken over de school waar hij heen gaat als hij straks 4 wordt. Je zult verschillende onderwijsmethoden tegenkomen. Welke past het best bij jouw kind? En wat houd het precies in?

Jenaplan
Dit type onderwijs ontleent zijn naam aan de Universiteit van Jena in Duitsland, waar het vanaf 1923 door de pedagoog Peter Petersen werd ontwikkeld. Peter Petersen ging uit van het idee dat gezinsleden van elkaar leren. In het jenaplanonderwijs zien we dan ook veel elementen van het ‘gezin’ terugkomen: zo is in klaslokalen een huiskamer nagebootst, waarin kinderen bezig zijn met verschillende taken, en zelf de verantwoordelijkheid hebben over hun leerproces. Als ze samenwerken, doen ze dat in groepjes in speciaal daarvoor opgestelde hoeken. De onderwijzer vormt niet het middelpunt, maar fungeert meer als begeleider. Een belangrijk doel van dit onderwijs is om de verwondering en nieuwsgierigheid die kinderen van nature in zich zouden hebben in ere te houden en hier een didactiek omheen te bouwen.

Belangrijkste concepten binnen dit type onderwijs: samen spreken, samen werken, samen spelen, samen vieren, idealistische grondslag en een grote rol voor ouders.

Vrijescholen
De pedagogiek binnen de vrijeschool stoelt op de antroposofische visie van Rudolph Steiner (1861-1925) over de mensheid en de rol van het individu hierbinnen: er wordt van uitgegaan dat een persoon niet op zichzelf staat, maar lid is van een groter geheel (de ‘mensheid’) dat zich blijft ontwikkelen. Elk persoon heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken om de mensheid verder te brengen in die ontwikkeling.

Het ‘vrije’ in de benaming vrijeschool roept bij veel ouders een onjuiste associatie op van een school waar de leerlingen absolute vrijheid hebben en weinig tot geen sturing in hun leerproces krijgen. Het woord ‘vrije’ heeft in werkelijkheid echter betrekking op de wens van deze scholen om ‘vrij’ te zijn van overheidsbemoeienis als het gaat om het inrichten van hun eigen onderwijssysteem.

Freinet
Het freinetonderwijs is vernoemd naar de grondlegger ervan, de Franse pedagoog Célestin Freinet, die lesgaf op een kleine dorpsschool. Het is de ‘grote onbekende’ binnen de onderwijsmethoden in Nederland, terwijl dit in Vlaanderen een zeer gewilde onderwijsvorm is waarvoor zelfs wachtlijsten bestaan. Freinet was van mening dat leren niet alleen in een klassituatie hoefde plaats te vinden, maar juist ook in de wereld om ons heen, waar van alles valt te ontdekken. Binnen het freinetonderwijs gaan kinderen en leerkrachten dan ook met grote regelmaat op pad om in verschillende contexten (zoals in de natuur, of in het bedrijfsleven) observaties te maken, vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan.

Freinet
Het freinetonderwijs is vernoemd naar de grondlegger ervan, de Franse pedagoog Célestin Freinet, die lesgaf op een kleine dorpsschool. Het is de ‘grote onbekende’ binnen de onderwijsmethoden in Nederland, terwijl dit in Vlaanderen een zeer gewilde onderwijsvorm is waarvoor zelfs wachtlijsten bestaan. Freinet was van mening dat leren niet alleen in een klassituatie hoefde plaats te vinden, maar juist ook in de wereld om ons heen, waar van alles valt te ontdekken. Binnen het freinetonderwijs gaan kinderen en leerkrachten dan ook met grote regelmaat op pad om in verschillende contexten (zoals in de natuur, of in het bedrijfsleven) observaties te maken, vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan.

Dalton
De daltonmethode, of het daltonplan, is ontwikkeld door de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-­1973), die met haar onderwijsmethode voor ogen had om leerlingen op te leiden tot ‘onbevreesde’ mensen die niet bang zijn om initiatieven te nemen. Veel traditionele scholen hebben elementen uit het daltononderwijs overgenomen, zoals bijvoorbeeld het zelfstandig werken en het maatjessysteem.

Binnen het daltononderwijs worden van oudsher drie pijlers gehanteerd, namelijk Verantwoordelijkheid, Samenwerken en Zelfstandigheid, die door de jaren heen steeds andere accenten hebben gekregen.

Montessori
De montessorimethode, bedacht door de Italiaanse pedagoge Maria Montessori, heeft relatief snel aan invloed gewonnen in ons land en is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse basisonderwijs, met in totaal 47 peuterspeelzalen, 160 montessoribasisscholen en 19 scholen voor voortgezet onderwijs verspreid door het gehele land.

Bron (en meer info): Scholenkeuze.nl

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email