kinderopvang_3166762b32ba52b1c12579bb0000c4cf_6_9b2f698f5d63569dc1257f17005225db_0

Grootschalig onderzoek naar werkdruk in de kinderopvang

Tienduizend pedagogisch medewerkers en tweeduizend werkgevers zijn 17 maart uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over werkdruk en flexibiliteit. Cao-partijen FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, de Unie en de Brancheorganisatie Kinderopvang willen graag weten wat de impact van alle veranderingen in de kinderopvang zijn hierop. Uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor cao-onderhandelingen en om te inventariseren of er aanpassingen nodig zijn in het personeelsbeleid.

Vorig jaar stuurde SP nog een enquête uit die ging over werkdruk en werkplezier in de kinderopvang. Hieruit bleek dat medewerkers binnen de kinderopvang veel van hun werk houden, maar ook gefrustreerd waren door hoge werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone