Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel verbetering kinderopvang

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken Werkgelegenheid goedgekeurd waarin wordt geregeld dat de veiligheid en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang wordt verbeterd.

Vanaf 1 juli 2013 zijn medewerkers in de kinderopvang met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van vóór 1 maart 2013 verplicht een nieuwe VOG aanvragen. Op deze wijze kan worden gecontroleerd of de betreffende medewerker in het verleden een strafbaar feit heeft gepleegd dat niet passend is in combinatie met het werken in de kinderopvang . Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang al continu gescreend op nieuwe strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat met ingang van 1 juli 2013 er een wettelijke meldplicht bij gewelds- of zedendelicten in de kinderopvang geldt. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 juli verplicht zijn te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind.

Ook de verantwoordelijkheid van gastouderbureaus voor de kwaliteit van de opvang van de bij hen aangesloten gastouders wordt aangescherpt. Vanaf 1 juli kan niet alleen de gastouder, maar ook het gastouderbureau aangesproken worden op de manier waarop al dan niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen door de gastouder.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email