Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Vrijwillige bijdrage voor ouders in onderwijs wordt beperkt

De ouderbijdrage is in Nederland een vrijwillige bijdrage van ouders van schoolgaande kinderen. De ouderbijdrage is niet bedoeld voor het bekostigen van lesmateriaal (zoals boeken), maar wordt door de school besteed aan aanvullende activiteiten zoals schoolreisjes en excursies. Omdat de bijdrage is vrijwillig is, zijn ouders niet verplicht deze te betalen.

Wetsvoorstel bovengrens bijdrage
Hoewel het scholen officieel niet is toegestaan een kind te weigeren of van school te sturen wanneer de bijdrage niet betaald wordt leidt de hoogte van de bijdrage volgens PvdA en SP er toe dat kinderen uit armere gezinnen worden uitgesloten van extra activiteiten.

Er komt daarom een bovengrens aan de vrijwillige bijdrage die scholen in het basis- en voortgezet onderwijs mogen vragen aan ouders. Een wetsvoorstel hiervoor van de PvdA en SP is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Volgens Kamerleden Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) kan de eigen bijdrage op scholen soms oplopen tot “honderden en soms zelfs duizenden euro’s” per jaar. Deze bedragen baseren zij op een uitzending van het televisieprogramma Kassa uit 2014. Ouders verklaarden in de uitzending ook dat de school ze dwong de bijdrage daadwerkelijk te betalen.

Een hoge bijdrage leidt er volgens de Kamerleden toe dat kinderen van minder welgestelde ouders niet meer mee mogen doen aan zulke activiteiten, of dat ouders afgeschrikt worden en hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Er mag volgens hun geen kind zijn die buitenspel komt te staan omdat ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Het risico bestaat dan bovendien dat kinderen met verschillende achtergronden komen elkaar daardoor niet meer tegen op school.

Gemiddeld is bijdrage 40 euro
Na het onderzoek in 2014 heeft de Onderwijsinspectie aangegeven dat bijdragen van honderden euro’s in het basisonderwijs nauwelijks voorkomen: gemiddeld vroegen scholen 40 euro bijdrage en circa 75% van de scholen vroeg minder dan 50 euro. Slechts 3% van de scholen kwam uit op een bedrag van meer dan 100 euro. Over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs zijn minder recente cijfers bekend volgens de Onderwijsinspectie. Wel is de bijdrage vaak aanzienlijk hoger dan bij basisscholen. In hun laatste onderzoek uit 2012 kwam de Inspectie uit op een gemiddelde bijdrage van 100 euro.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) liet de afgelopen jaren meerdere keren weten niets te zien in een plafond voor de eigen bijdrage in het onderwijs. “De bijdrage is namelijk altijd vrijwillig”, aldus Dekker. Voor ouders is de vrijwilligheid ervan echter lang niet altijd duidelijk, concludeert de Inspectie. Scholen zijn daar in hun communicatie namelijk niet altijd heel duidelijk in, waardoor ouders zich toch verplicht voelen.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email