Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Uitgaven aan kinderopvang in 2014 nog lager uitgevallen dan verwacht

De verwachting dat de uitgaven aan kinderopvang in het afgelopen jaar minder hoog zouden zijn dan begroot, is waarheid gebleken. Het kabinet vermoedde dat er 200 miljoen euro teveel was begroot. In werkelijkheid bleek dit uiteindelijk om meer dan 300 miljoen euro te gaan.

In het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken staat beschreven dat van de totale kosten aan kinderopvang 40% werd gefinancierd door ouders en werkgevers, waar de overheid circa een kwart betaalde. Minister Asscher heeft aangegeven dat het kabinet het effect van de vraaguitval in de kinderopvang heeft onderschat. Ook in 2014 hebben ouders sterk gereageerd op eerdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Verschillen in inkomsencategorieën

Er zijn verschillen in gebruik van kinderopvang per inkomenscategorie. Men ziet enerzijds dat het aantal kinderen in de kinderopvang vanuit de hoogste inkomenscategorie is toegenomen. Achtergrond hiervan is dat deze ouders weer recht hebben gekregen op kinderopvangtoeslag. Anderzijds zijn ouders met kinderen uit de laagste inkomensgroep minder kinderopvang gaan afnemen. Per saldo daalde het aantal kinderen in de kinderopvang hierdoor met 5% en het aantal afgenomen opvanguren per kind met 8%.

Verdeling kosten onder ouders, werkgevers en overheid scheef

Ouders en werkgevers hebben in 2014 samen bijna 40% van de kinderopvangkosten betaald. De bijdrage van werkgevers aan kinderopvang is circa 20 miljoen euro lager uitgevallen. De overheid betaalde circa een kwart mee, hun bijdrage bedroeg in 2014 670 miljoen euro. Het kabinet heeft als doel werkgevers, ouders en de overheid een gelijk deel aan kinderopvang te laten betalen. Deze balans valt echter al enkele jaren scheef uit omdat de overheid al meerdere jaren veel minder aan kinderopvang uitgeeft in vergelijking met ouders en werkgevers.

Herinvesteren in de kinderopvang?

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een dringend advies aan de overheid gegeven om de budgettaire meevaller opnieuw in de kinderopvang te investeren, mede omdat de komende twee jaren er weer meevallers worden verwacht op de begroting. Een herinvestering in de kinderopvang heeft eerder plaatsgevonden Eind 2013 gaf het ministerie al eens 100 miljoen euro aan de branche terug met als gevolg dat ouders in de hoogste inkomensgroep hun recht op kinderopvangtoeslag terugkregen.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email