Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Advies slaaprichtlijn JGZ: laat baby’s huilen

De nieuwe slaaprichtlijn Gezonde slaap en Slaapproblemen die de Jeugdgezondheidszorg momenteel ontwikkelt,adviseert baby’s alleen in hun bed te laten huilen.

De richtlijn is bedoeld voor onder meer jeugdartsen en medewerkers van het consultatiebureau, die ouders adviseren in de opvoeding van hun kinderen. Het niet troosten van baby’s, maar hen te laten huilen zou een effectieve methode zijn om baby’s een slaapritme aan te leren. Ook zou het negeren van oudere kinderen die niet kunnen slapen gedurende de nacht, tot een goede ‘slaaphygiëne’ leiden.

De slaaprichtlijn Gezonde slaap en Slaapproblemen

Een citaat uit de richtlijn: ‘Bij extinctie (uitdoven) legt de ouder het kind in bed op een vooraf vastgestelde bedtijd, waarna het kind geen extra aandacht krijgt tot een afgesproken tijd in de ochtend (alhoewel ouders wel altijd blijven controleren op ziekte of verwondingen bij het kind). Vooraf wordt het kind altijd verteld dat de ouder niet zal komen als het kind roept of schreeuwt.’ En: ‘Ouders dienen het huilen van hun kind, wanneer zij met een gedragsveranderingsprogramma bezig zijn, iedere avond te negeren, hoe lang het huilen ook duurt.’.

Kritiek op de slaaprichtlijn

De nieuwe slaaprichtlijn leidt tot veel kritiek. Hoofdzakelijk omdat het onveilige hechting in de hand werkt. Een baby hecht zich altijd aan zijn verzorgers. Omdat een baby nog niet voor zichzelf kan zorgen, heeft hij zijn ouders en verzorgers nodig om te overleven. Er zijn verschillende hechtingsstijlen, die effect hebben op hoe een kind in zijn (latere) leven relaties aangaat, hoe hij mensen benadert, en hoe hij omgaat met stress. Bij een veilige hechting is het kind sneller gekalmeerd bij stress en kan hij stabiele, wederkerige relaties aangaan met. Bij een onveilige hechting kampt het kind juist met angst en kan hij problemen hebben met relaties en bij de verwerking van stress. In Nederland is naar schatting 30-40% van de kinderen onveilig gehecht.

Voor een veilige hechting is het belangrijk dat de opvoeder gevoelig is voor de signalen van het kind, het respecteren van de autonomie van het kind en het bieden van structuur. Een baby laten huilen tot hij het opgeeft (of een kind negeren tot de volgende ochtend) brengt veilige hechting in gevaar.

De conceptrichtlijn Gezonde slaap en Slaapproblemen probeert de claims van schadelijkheid te weerleggen door aan te geven dat het advies wetenschappelijk onderbouwd is omdat deze gemaakt wordt in samenwerking met TNO. Bij nader inzien blijkt TNO echter ook verantwoordelijk voor een eerdere beruchte ‘richtlijn excessief huilen‘, die indertijd ook stevig bekritiseerd is door vele psychologen en lactatiekundigen. Deze richtlijn excessief huilen, die deels is bijgesteld, lijkt nu weer opnieuw ingevoerd te worden geïntroduceerd.

Het voornaamste principe van de ‘richtlijn excessief huilen’ was dat ‘ongewenst gedrag’ genegeerd moest worden zodat het ophoudt. Huilen van baby’s is ongewenst, dus zou het genegeerd moeten worden om het te laten stoppen. De kritiek was vergelijkbaar met de nieuwe richtlijn, namelijk dat dit een blijvend negatieve effect heeft op het hechtingsproces van een kind om je kind te negeren wanneer het huilt.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email