Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

NIPT-test mogelijk toegankelijk voor alle zwangere vrouwen

Minister Schippers voelt er veel voor om de NIPT-test voor alle vrouwen toe te laten in Nederland.

Met deze bloedtest kunnen zwangere vrouwen hun ongeboren kind laten testen op onder meer het syndroom van Down. Waar op dit moment de NIPT-test enkel bij wijze van proef mag worden uitgevoerd bij een beperkt aantal vrouwen met een verhoogd risico op een gehandicapt kind. Het is een reden waarom veel Nederlandse vrouwen naar België of Duitsland gaan om daar een NIPT-test te doen.

Voordat er een besluit genomen kan worden rondom de NIPT-test moet de Gezondheidsraad eerst nog onderzoeken of de test wel betrouwbaar genoeg is. Hierover bestaan momenteel nog twijfels die maken dat de NIPT-test ook samen gedaan moet worden met de combinatietest (bloedonderzoek en nekplooimeting). In de wet is namelijk vastgelegd dat voor alle nieuwe middelen op de markt eerst de Gezondheidsraad advies moet geven.

De NIPT-test is omstreden. In landen waar de NIPT-test is ingevoerd worden veel minder kinderen met het syndroom van Down geboren. Bepaalde groeperingen, waaronder ouderverenigingen en christelijke partijen zijn daarom tegenstander van de test. Zij vrezen dat ouders onder steeds grotere druk komen te staan om een gehandicapt kind niet geboren te laten worden.

Volgens Schippers is dit onzin omdat er reeds volop vergelijkbare wijze getest wordt in Nederland met andere methoden. Deze test is echter veiliger dan een vruchtwaterpunctie. Ouders moeten altijd zelf een afweging maken of ze wel of niet een test doen.

Tot slot is het nog wel de vraag of de test bij brede invoering ook volledig vergoed zal worden door het basispakket van de ziektekostenverzekering. De NIPT test is namelijk flink duurder dan de combinatietest.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email