Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Ouders beginnen steeds vaker een eigen school

In toenemende mate hebben ouders behoefte zelf een school op te richten. Dit komt voort uit onvrede over het huidige onderwijs in de eigen buurt of angst dat de schoolrichting van hun keuze zal verdwijnen. Hoofdzakelijk organisaties van vrije en bijzondere scholen zien een toename van het aantal ouderinitiatieven voor het oprichten van een nieuwe school.

Ouders vinden dat het onderwijsaanbod niet meer past in de huidige samenleving en willen meer vernieuwing. Of ouders zijn het niet eens met de onderwijsmethode en vinden bijvoorbeeld de toetsdruk te hoog. Deze onvrede onder ouders zet scholen zet scholen al in beweging om meer na te denken over vernieuwing. Meer en meer ouders besluiten dit echter niet af te wachten en nemen zelf actie.

In de afgelopen 3 jaar zijn er al 35 initiatieven geweest voor een vrije school, die reeds hebben geresulteerd in de daadwerkelijke oprichting van elf scholen volgens de Vereniging van vrijescholen. Ook voor bijzondere scholen zijn er zo’n tien ouderinitiatieven in het afgelopen jaar geweest. Verder zetten veel ouders zich in voor het behoud van (te) kleine dorpsscholen die veelal dreigen te verdwijnen.

Ouderinitiatieven voor nieuwe scholen slagen niet altijd. Staatssecretaris Dekker wil het makkelijker maken om een nieuwe school op te richten door het aanpassen van artikel 23 uit de Grondwet. Dit is onderdeel van Dekkers wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ waarmee de procedure voor het starten van nieuwe bijzondere of openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs veranderd wordt. Doel is dat onderwijs beter aansluit op de belangstelling en overtuigingen van ouders en leerlingen, zegt Dekker. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State voor advies.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email