Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Kinderopvang heeft positief effect op verbale ontwikkeling kind

Nederlandse kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud die naar de kinderopvang gaan laten een hogere score zien bij taaltests dan kinderen die thuis blijven. Dit was één van de bevindingen van het onderzoek van Maartje Luijk en collega onderzoekers van onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In de zogenaamde Generation R-studie werden duizenden kinderen gevolgd die in Rotterdam geboren zijn in de periode tussen 2002 en 2006. In de studie staan groei, ontwikkeling en d gezondheid van 10.000 deze Rotterdamse kinderen centraal. Met als hoofdvraag waarom het ene kind zich beter ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Van de kinderen betrokken bij de studie bleven er 1282 thuis, kregen 975 kinderen informele opvang bij familieleden of bij een gastouder en gingen 2979 kinderen één of meer dagen naar een kinderdagverblijf.

Rond het zesde levensjaar scoorden kinderen die naar een kinderdagverblijf gingen beter op taalbegrip en het gebruik van taal. Hoewel de verschillen klein zijn, waren de verschillen wel consistent. Gekeken naar het taalniveau tussen de kinderen die wel en niet naar de kinderopvang gingen was zeer gering. De wetenschappers noemende de gevonden relaties nog zwak. Bij kinderen in de leeftijdsgroep tot anderhalf jaar werd juist een tegenovergestelde ontwikkeling gezien en scoorden kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan juist wat minder goed op taaltests dan kinderen die thuis blijven. Ook dit verschil was zwak.

Toch zijn de onderzoekers van mening dat het onderzoek de grote inzet aanmoedigt van veel kinderdagverblijven in de taalontwikkeling van kinderen en hun investeringen in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), een voorschool voordat kinderen naar de basisschool gaan waarmee de overgang geleidelijker wordt.

Het onderzoek toont volgens de wetenschappers ook aan dat de kinderopvang niet schadelijk is voor de taalontwikkeling en lijkt het voor kinderen die net naar de basisschool gaan juist licht positief uit te pakken. Wat geldt voor kinderen met diverse achtergronden.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email