Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Meer bewijs dat er voorkeur voor een zoon bestaat

Aangezien het aantal baby’s met ongehuwde moeders is gestegen, heeft het de belangstelling van de overheid gekregen ongehuwde vaders te overtuigen om de baby te erkennen, zodat de naam van de vader wordt toegevoegd aan de geboorteakte. Het is op dit moment dagelijkse praktijk voor ziekenhuizen om vaders te vragen te ondertekenen, maar niet iedereen doet dit. Wat maakt voor hen het verschil om te tekenen?

Het geslacht van het kind, blijkt een oorzaak volgens een recente analyse van meer dan 1,8 miljoen geboorteakten in Michigan. De analyse, gepubliceerd in het online tijdschrift PLoS One, toont aan dat ongehuwde mannen die vader worden van een zoon sneller geneigd zijn het vaderschap te erkennen dan vaders van dochters. Het effect was gering-een mannelijke baby heeft 4% meer kans op een vader die het vaderschap erkent, ten opzichte van een vrouwelijke baby-. Het effect is echter wel statistisch significant. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat baby’s van ongehuwde ouders van wie de vaders het vaderschap erkennen hebben daarnaast sociaal-economische voordelen in vergelijking met andere kinderen van ongehuwde ouders. Een voorbeeld hiervan is dat de moeder beter opgeleid dan andere ongehuwde moeders.

Onderzoekers Douglas Almond van de Columbia University en Maya Rossin-Slater van de Universiteit van Californië, zijn tot deze conclusies gekomen via een regressieanalyse van verschillende demografische kenmerken van de moeders. Het ligt in lijn met eerder onderzoek waarin werd aangetoond dat vrouwen die alleen dochters hebben minder kans hebben om te trouwen dan vrouwen met alleen zonen. En onderzoek waarin werd aangetoond dat wanneer paren twee of meer kinderen hebben, de kans dat zij meer kinderen willen groter is wanneer het allemaal meisjes zijn dan wanneer het allemaal jongens zijn.

Amandel en Rossin-Slater haden toegang tot alle geboorteaktes in Michigan van de periode 1993-2006. Na eliminatie van ongeveer 400 dossiers wegens ontbrekende gegevens, verdeelden ze de rest in drie groepen: één van de ouders op de geboorteakte, twee van de ouders op de geboorteakte (dwz gehuwde ouders) en geboorteaktes met erkend vaderschap. Als de ouders getrouwd zijn, staat de naam van de vader automatisch op de geboorteakte. Alleen ongehuwde ouders krijgen het vaderschap erkenningsformulier aangeboden.

Overheidsfunctionarissen willen de erkenning van vaderschap verhogen omdat een deel van de ongehuwde moeders vaker dan getrouwde moeders arm zijn, en erkenning van het vaderschap de basis kan vormen voor de zorg van een kind. Bij vaders die vaderschap erkennen is de kans ook groter dat zij kinderen van vrijwillige steun voorzien, en betrokken zijn bij het dagelijkse leven van hun kinderen. Ondertekening een erkenning van het vaderschap helpt ook het bezoekrecht van ongehuwde vaders veilig te stellen als ze niet samen leven met hun kinderen.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email