Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Onderzoek toont aan dat baby’s zich herinneren wat zij in de baarmoeder hebben gehoord

Nieuwe onderzoek biedt bewijs dat een ongeboren foetus niet alleen geluiden uit de buitenwereld kan horen vanuit de baarmoder, maar ook daadwerkelijk in staat is zich specifieke woorden te herinneren in de dagen na de geboorte .

In een studie van de universiteit van Helsinki, dat voortbouwt op eerdere onderzoeken, heeft een team gebruikgemaakt van EEG- scans bij 33 pasgeboren baby’s om tot deze conclusie te komen . Hun onderzoek begon echter al toen deze baby’s zich nog in de baarmoeder bevonden. Aanstaande moeders werden in het derde trimester van hun zwangerschap verdeeld in twee groepen. Eén groep die luisterde naar een onzinnig woord ( “tatata”) dat in het trimester maar liefst 25.000 keer herhaald werd. Af en toe, werd het woord met een subtiele wijziging in uitspraak of toon gebracht. De andere groep kreeg niets te horen.Vijf dagen na de geboorte, speelde het team diezelfde opnames voor elke pasgeborene . Baby’s die eerder waren blootgesteld aan dezelfde geluiden in vertoonden een specifiek patroon van verhoogde hersenactiviteit bij het horen van het woord “tatata”. Ook lieten ze een reactie zien wanneer ze de gewijzigde uitspraak van het woord hoorden.

De onderzoekers suggereren dat deze reacties duiden op een herinnering aan het woord. ” Zodra we een geluid leren doordat we er herhaaldelijk aan worden bloolgesteld, koppelen we er een herinnering eraan, die wordt geactiveerd wanneer we het geluid weer horen.” geeft Eino Partanen aan, een cognitief neurowetenschapper en hoofdauteur van de studie. “Wij geloven hierdoor dat de foetus veel eerder dan we gedacht hadden gedetailleerder informatie kan leren.”

Eerder onderzoek heeft al het gedrag van pasgeborenen geëvalueerd om dergelijke conclusies te trekken. Zo is er een studie waaruit bleek dat pasgeborenen leken te reageren op theme songs van TV-programma’s die hun moeders hadden gekeken tijdens de zwangerschap. Ander onderzoek heeft gesuggereerd dat baby’s zich vertrouwd maken met de patronen van hun moedertaal voordat ze geboren zijn.

Deze nieuwe studie is echter een aanzienlijke toevoeging aan het bestaande onderzoek, doordat nu is aangetoond dat baby’s in staat zijn zich woorden te herinneren die in de baarmoeder gehoord zijn. Helaas , betekent dit niet noodzakelijk dat de ouders de linguïstische capaciteit van hun kind kunnen verbeteren door veel te praten tegen hun baby voor de geboorte . Hoewel het onderzoek intrigerende aanwijzingen geeft over de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind, blijft het onduidelijk of deze pasgeboren herinneringen ook na een paar dagen blijven bestaan. Ook is onduidelijk of het praten met een foetus het proces van het op latere leeftijd een taal leren kan versnellen.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email