Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Onderzoek naar opwekken vaderschapsgevoel tijdens de zwangerschap

Hormonale veranderingen bereiden vrouwen tijdens de zwangerschap voor op het moeder worden. Bij vaders is hier niet of een stuk minder sprake van. Universiteit Leiden is voornemens te onderzoeken of vaders sensitiever gemaakt kunnen worden voor hun baby door een gedragsgerichte interventie of het toedienen van hormonen. Het onderzoek wordt geleid door hoogleraar gezinspedagogiek Marian Bakermans-Kranenburg.

Vaders en hormonen

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan onder vaders over ouderschap. Over het algemeen zijn vaders met jonge kinderen onhandiger dan moeders en lijken vaders minder goed aan te voelen wat hun kind nodig heeft. De vraag die nu gesteld wordt is of de oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij vaders geen of minder hormonale veranderingen plaatsvinden voor de geboorte van hun baby.

Twee type experimenten
Bakermans-Kranenburg zal met haar team 2 vragen onderzoeken met 2 experimenten. Allereerst wordt  de invloed van een gedragsgerichte interventie onderzocht op gedrag van vaders en op neurale en hormonale reacties bij het zien of horen van hun baby. Aan de andere kant wordt gekeken naar het effect van rechtstreekse beïnvloeding van de hormoonhuishouding op gedrag en op neurale reacties. Hierbij is er voor het eerst ook aandacht voor beschermingsgedrag, een aspect van het ouderschap dat nog in beperkte mate is onderzocht bij mensen.

Het onderzoek heeft is in maatschappelijke context heel belangrijk omdat de bevindingen ertoe moeten leiden dat men meer komt te weten over het vergroten van de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen. Het onderzoek sluit aan bij eerdere studies naar vaders met jonge kinderen, ouderschap en sensitiviteit waarbij het hormoon oxytocine werd toegediend.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email