Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Ouders van nu spenderen meer tijd aan kinderen dan 50 jaar geleden

In vergelijk met 1980 spenderen ouders tegenwoordig bijna twee keer zoveel tijd aan hun kinderen blijkt uit het Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport schetst een beeld van het gezinsleven in Nederland op het gebied van opvoeding, inkomen en gezinsvorm. Voor het rapport zijn circa 2700 ouders geraadpleegd.

Opvoeding

Moeders spenderen wekelijks bijna veertien uur in het zorgen voor en opvoeden van hun kinderen. En vaders ruim 6 uur per week. De meeste ouders vinden de combinatie van hun werk en de opvoeding weliswaar druk, maar wel verrijkend volgens het rapport. Alleenstaande ouders geven aan meer moeite te hebben met het opvoeden van hun kinderen. Kinderen met alleenstaande ouders lopen verder een groter risico op fysieke en psychische problemen.

Inkomen

Het Gezinsrapport deed ook onderzoek naar de financiële gezinssituatie in Nederland. Het rapport beschrijft dat 6% van de kinderen in Nederlandse gezinnen opgroeit in relatieve armoede. Waarmeer bedoeld wordt dat deze gezinnen onvoldoende financiële middelen hebben voor basisbehoeften als voedsel en kleding. Dit percentage is toegenomen in vergelijk met 2008. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen blijken verder anderhalf tot drie keer zo vaak sociaal-emotionele problemen te hebben in vergelijking met kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ook hebben ouders met lage inkomende vaker problemen met opvoeden dan in andere gezinnen.

Gezinsvorm

75% van de  respondenten vindt dat kinderen het beste in een tweeoudergezin kunnen opgroeien. Slechts 15 procent vindt dat een kind moet opgroeien in een gezin met gehuwde ouders. Opvallend is dat 63% van de ouders van afkeurend staat tegenover vrouwen die wel een kind, maar geen partner willen.

 

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email