Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Merendeel Vlaamse ouders voedt kinderen overwegend positief op

Vlaamse ouders blijken hun kinderen overwegend positief op te voeden. 95% van de ouders noemt de opvoeding van hun kind zelfs ‘verrijkend’. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1000 Vlaamse ouders dat gepubliceerd werd in vakblad Vroeg. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en gezin in het kader van een longituniaal JOnG!-onderzoek. Hoewel het om opvoeding gaat bij onze Zuiderburen, geeft het onderzoek ook voor Nederlandse ouders interessante informatie over hoe ouders van kinderen van 2,5 tot 3 jaar de opvoeding ervaren.

Positief opvoeden

In de eerste plaats valt op dat ouders positief en realistisch zijn over de opvoeding van hun kinderen. Maar liefst 93,7% van de ouders van 2,5 jarigen geeft aan dat zij de opvoeding van hun kind goed aankunnen. Bij de ouders met 3-jarigen is dit percentage met 94,5% zelfs nog hoger.

Bijna alle ouders (98%) doet zijn best om op een warme manier met kinderen om te gaan. Dit uiten zij vooral door te knuffelen, te praten tijdens de verzorging en hun kind te troosten of te helpen wanneer hij huilt.

80% van de ouders speelt vaak tot altijd met hun kind en als er een nieuwe mijlpaal is behaald wordt dit gevierd met knuffels, kusjes en complimentjes. Meer dan 90% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kind een vast dagritme heeft met vaste tijdstippen om te eten en te slapen.

Lastige momenten

Uiteraard zijn er volgens de ouders ook lastige momenten tijdens het opvoeden van hun kind. Circa 11% van de ouders vindt de opvoeding niet eenvoudig. Zo hebben de ouders er moeite mee als hun kind niet eet of wanneer hij treuzelt met eten. Een klein kind heeft volgens de ouders ook effect op hun sociale mogelijkheden. Een derde van de ouders vindt dat zorgen voor een kind een inbreuk is op de tijd die met de partner of vrienden doorgebracht kan worden. Een deel van de ouders vindt de opvoeding emotioneel (14%) en lichamelijk (25%) uitputtend.

Dan is er natuurlijk ook lastig gedrag van het kind, zoals driftbuien. Iets minder dan de helft van de 3-jarigen vertoont wel eens drift- of woedebuien. Ouders reageren hierop door hun kind aan te kijken, nee te zeggen, de stem te verheffen of boos te worden. In mindere mate reageren ouders door een kind iets af te pakken, het te negeren of het kind apart te zetten. Ongeveer een derde van de ouders zegt bij lastig gedrag ruwer met hun kind om te gaan en een vijfde van de ouders geeft hun kind soms een tik.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email