Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

RSJ adviseert Nederland geen kinderen meer te adopteren uit het buitenland

Nederland zou moeten ophouden met het adopteren van kinderen uit het buitenland. Dit is het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat zij geeft aan het kabinet. Zij komen tot dit advies omdat het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien een hogere prioriteit heeft.

Jolande Calkoen, kinderrechter en lid van de RSJ geeft aan dat een kind altijd beter af is in een gezinssituatie dan in een tehuis en het is enorm van belang is dat een kind continuïteit van opvoeding heeft. Dit houdt in dat een kind dus in de omgeving blijft waar hij de cultuur, de sociale omgeving en de taal kent. Elk kind moet recht hebben op een gezinsleven in het eigen land. Dit recht komt met buitenlandse adoptie in het geding.

Officieel is de afspraak dat kinderen pas in aanmerking komen voor buitenlandse adoptie wanneer in het eigen land geen opvang geboden kan worden. Adoptieorganisaties zijn echter nauwelijks in staat te controleren of alle opties daadwerkelijk zijn onderzocht. De Raad stelt dat het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen in het buitenland terechtkomen, terwijl er in het eigen land wel mogelijkheden waren om in een (pleeg)gezin op te groeien.

De Raad ziet het als eerste stap dat Nederland per direct de adoptierelatie met China, de VS en EU-landen beëindigt. De achtergrond hiervan is dat in China niet vertrouwd kan worden dat een adoptie conform regelgeving plaatsvindt. In geval van de VS en EU-landen vindt de RSJ het ‘ongeloofwaardig’ dat deze landen kinderen niet in een gezin in het eigen land kunnen laten opvangen.

Volgende de Raad is rondom adoptie in Nederland en andere westerse landen een ‘vraaggestuurde markt’ ontstaan doordat westerse ouders graag kinderen uit het buitenland adopteren en er aan de aanbod kant financiële belangen meespelen. Het leidt ertoe dat het belang van het kind niet altijd voorop wordt , aldus de RSJ. Ook blijkt dat een meerderheid van de kinderen die voor adoptie worden aangeboden wel ouders heeft. Je kunt je vervolgens afvragen in hoeverre het afstand doen van een kind echt de wens was van de moeder in kwestie volgende de Raad. Het zou beter zijn om de landen van herkomst van de adoptiekinderen te ondersteunen bij de opbouw van kinderbescherming.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van het advies van de Raad aangegeven begin volgend jaar inhoudelijk te reageren. Dijkhoff gaf hierbij aan dat hij de Raad eigenlijk om advies gevraagd had over verbeterscenario’s voor interlandelijke adoptie. De Raad gaat echter veel verder in haar advies door te adviseren dat buitenlandse adoptie als geheel gestopt moet worden.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email