Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Kinderopvang branche vindt meldplicht vaccinatie lastig te realiseren

De oudervereniging BOinK en de brancheorganisatie van de kinderopvang staan tegenover elkaar als het gaat om de uitvoerbaarheid van de vaccinatie-meldplicht in de kinderopvang. BOinK geeft aan dat ouders er zeker van moeten zijn van de kinderopvang een veilige omgeving is. terwijl de brancheorganisatie Kinderopvang aangeeft dat groepen heel snel veranderen en je daardoor continu bezig blijft.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers krijgt waarschijnlijk wel een meerderheid in de Tweede Kamer die voor haar plan stemt om de meldplicht voor vaccinatie te realiseren. Schippers wil overigens dat zowel kinderdagopvang als scholen verplicht melden hoeveel procent van hun kinderen ingeënt is. En laat allereerst onderzoeken of dit wettelijk geregeld kan worden.

Gjalt Jellesma van oudervereniging BOinK heeft aangegeven dat het voorstel van Schippers een opluchting is voor. Ouders hebben volgens hem het recht om hun kind niet in te enten. Hier moet echter tegenover staan dat ouders die hun kind wel inenten het recht hebben hierover geïnformeerd te zijn.

Vraag is of het vanuit privacy overwegingen wel mag dat de kinderopvang of school de vaccinatiekeuzes van ouders openbaar maakt. Minister Schippers ziet hieromtrent geen probleem omdat het niet gaat om één-op-één gegevens over vaccinaties, maar om algemene gegevens over de vaccinatiegraad van een groep of locatie.

Een aantal kinderopvang organisatie vraagt zich af hoe uitvoerbaar de vaccinatie meldplicht is. Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat je bij elke vaccinatie opnieuw controleert wanneer je de plicht heel serieus neemt? En moet je niet ook om bewijs aan ouders vragen? Daarbij: groepen bij de kinderopvang wisselen snel. Ook wordt de vraag gesteld welk probleem met de meldplicht wordt opgelost. Volgens de Volkskrant bleek eerder uit cijfers van het RIVM dat bij mazelenuitbraken in vier jaar tijd in totaal 13 kinderen jonger dan 5 jaar geïnfecteerd zijn geraakt. In die jaren was er geen besmettingsgeval op een kinderdagverblijf. Deze cijfers zijn van voor 2014. In dat jaar vond er wél een besmetting plaats op een kinderdagverblijf in Den Haag.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email