Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Kinderopvang van wezenlijk belang voor ontwikkeling jonge kinderen

Kinderopvang is van wezenlijk belang voor het welzijn en de ontwikkeling van jonge kinderen. Ruben Fukkink en Lisanne Jilink van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam hebben onderzoek gedaan hiernaar. Op basis van literatuuronderzoek concluderen zij dat kinderopvang positief effect heeft op de sociale vaardigheden, de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid van kinderen.

In het onderzoek werd gekeken naar wetenschappelijke studies over de effecten van de Nederlandse kinderopvang die zijn gepubliceerd in de periode 2004-2016. Al hoewel de conclusie is dat kinderopvang bevorderd is voor de sociale vaardigheden, cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid van kinderen blijken de gevonden effecten en verbanden niet heel sterk, maar wel systematisch.

De getrokken conclusies die ook in buitenlandse studies werden gevonden, blijken ook van toepassing in Nederland waar veel hoog opgeleide ouders voornamelijk parttime gebruik maken van kinderopvang en vanaf vroege leeftijd van het kind.

Het uitgevoerde literatuuronderzoek heeft zowel positieve als negatieve effecten van kinderopvang aan het licht gebracht: in alle gevallen betreft het kleine effecten. Negatieve effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling geldt vooral bij hele jonge kinderen en kinderen met een pittiger temperament. Er worden vraagteken gezet bij het onderzoek naar het cortisolhormoon, dat een indicatie geeft van stress. De onderzoekers geven aan dat onduidelijk is wat een stijging van dit hormoon tijdens kinderopvangdagen kan betekenen voor de latere ontwikkeling van een kind.

Een relatie die consequent naar voren komt in het onderzoek is dat de pedagogische kwaliteit een voorspeller is van de ontwikkeling van het kind. Zo hangt een relatief hoge kwaliteit van de kinderopvang samen met een positieve(re) ontwikkeling van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Wel merken de onderzoekers tegelijkertijd op dat het nog te prematuur is stevige conclusies te trekken over de effecten van de Nederlandse kinderopvang op basis van het beperkte aantal studies dat nu bestaat.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email