Nieuwsbrief

Evenementen

    Geen evenementen

Kinderopvangmarkt trekt aan; ook buiten de Randstad

In de Randstad merken kinderopvangorganisaties al maandenlang dat de vraag groeiende is naar kinderopvang en zijn er in de grote steden zelfs wachtlijsten. Kinderopvangorganisaties buiten de Randstad merken inmiddels ook dat de markt aantrekt. Hoewel er geen sprake is van wachtlijsten, worden er wel op verschillende plekken nieuwe groepen gestart en locaties geopend.

Dit blijkt uit een rondgang langs enkele kinderopvangaanbieders en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zo werden in Zeeland onlangs zes nieuwe locaties geopend door Kinderopvang Walcheren: twee peutergroepen bij basisscholen, twee bso’s, een kinderdagverblijf en een speciale reformatorische peutergroep in Middelburg.

In Groningen neemt bij SKSG met name de vraag toe naar buitenschoolse opvang. ‘Vooral speciale bso’s zoals onze Engelstalige bso en sportbso’s doen het erg goed. Maar op het kinderdagverblijf zien we die groei nog niet op iedere locatie’, vertelt Anton Visser, Manager Klantenservice en Planning van SKSG. Er is wel aanwas op het kinderdagverblijf, maar niet in de mate als op de bso’s. Er zijn echter wel veel minder opzeggingen bij de kinderopvang.

In Nijmegen heeft KION, actief in de regio Nijmegen, twee nieuwe kinderdagverblijven, twee nieuwe peutergroepen en twee nieuwe bso’s geopend. Bestuurder Eddy Brunekreeft is positief en heeft het in de Gelderlander over een ‘rustige groei’.

Wel is sprak van lokale verschillen geeft Brancheorganisatie Kinderopvang aan. Saskia Speelman geeft namens de Brancheorganisatie aan dat zij ook signalen krijgen dat kinderopvang ook buiten de randstad aantrekt. Volgens haar zijn er echter nog volop dorpen waar jongeren wegtrekken en sprake is van vergrijzing.

Er wordt nog een andere trend waargenomen in de kinderopvang branche: last minute aanmeldingen van ouders. Dit geeft SKSG in Groningen aan: ‘Ouders willen bijvoorbeeld al een week na hun aanmelding starten met kinderopvang. Dit is een trend waar wij op in moeten spelen, want we verkopen natuurlijk geen nee.’ In lijn hiervan verwachten ouders steeds meer flexibiliteit van de kinderopvang.

Leuk of Interessant? Deel het!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email